ทุนรัฐบาลเกาหลี ระดับปริญญาตรี 2019
WINNERSTUDYTH | 2018-09-18 20:44:29
view 1570 like comment 0

รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีจัดโครงการทุนการศึกษา สำหรับระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2562(2019 KGSP Undergraduate Program) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างมิตรประเทศ
 
ระยะเวลาการรับทุน 1 มีนาคม 2019 - 28 กุมภาพันธ์ 2023 (เรียนภาษาเกาหลี 1 ปี + ปริญญาตรี 4 ปี)
มูลค่าของทุน 
- ค่าตั๋วเครื่องบิน
- ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 800,000 วอน
- ค่าเล่าเรียน (เรียนภาษาเกาหลีและปริญญาตรี)
- ค่าที่พัก
- ค่าตั้งรกราก 200,000 วอน 
- ค่าประกันสุขภาพ
- ถ้าสอบ TOPIK ได้ระดับ 5 หรือ 6 จะได้รับค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกเดือนละ 100,000 วอน

ประเภทสมัครผ่านสถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทย
โควต้าสำหรับนักเรียนไทย จำนวน 2 คน
มหาวิทยาลัยและสาขาที่เลือกได้ ดูในเอกสารเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ว่าสามารถเลือกสาขาและมหาวิทยาลัยใดได้บ้าง
​ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารมายังที่อยู่ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย พร้อมวงเล็บมุมซอง “สมัครทุนรัฐบาลเกาหลี (ป.ตรี) 2019”
ส่งเอกสารไปที่ Embassy of the Republic of Korea (ทุนGKS)
         Korean Education Center(KEC)
         23 Thiam-Ruammit Road, Ratchadapisek, Huay-Kwang, Bangkok 10310 Thailand
         Tel: +66-2-116-6852
     *ส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนหรือแบบด่วนมาตามที่อยู่ด้านบน โดยเอกสารต้องถึงภายในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2018
ปิดรับสมัคร 10 ตุลาคม 2561

มหาวิทยาลัยที่เลือกได้
fVA0UJ.jpg

ดาวน์โหลดเอกสารและระเบียบการเพิ่มเติมได้ที่  CLICK!


ประเภทสมัครผ่านมหาวิทยาลัยประจำภูมิภาค 
โควต้า จำนวน 25 ทุน (รวมทั้งหมดจาก 67 ประเทศ) สำหรับปีนี้แบบสมัครผ่านมหาวิทยาลัยจะรับเฉพาะสาขาด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิศวกรรมศาสตร์
     - หากเลือกสมัครด้วยวิธีนี้ ต้องสอบถามและติดต่อจากมหาวิทยาลัยโดยตรง (แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนดวันปิดรับสมัครไม่พร้อมกันและสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้รับผิดชอบของแต่ละมหาวิทยาลัยได้ในเอกสารที่แนบมา) เลือกสมัครได้เพียงมหาวิทยาลัยเดียวเท่านั้น และส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดไปยังมหาวิทยาลัยเท่านั้น
     - มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้คัดเลือกในรอบแรก จากนั้นจะส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบไปยังหน่วยงานทุน เพื่อให้ทำการคัดเลือกในรอบสอง

 
มหาวิทยาลัยที่เลือกได้
fVA17P.jpg

ดาวน์โหลดเอกสารและระเบียบการเพิ่มเติมได้ที่ CLICK!

คุณสมบัติผู้สมัครทุนทั้งสองประเภท
1. เป็นพลเมืองสัญชาตินั้นๆ ของประเทศที่สมัคร
2. อายุต่ำกว่า 25 ปี นับถึงวันที่ 1 มีนาคม 2019 (เกิดหลัง 1 มีนาคม 1994)
3. สุขภาพร่างกายแข็งแรง
4. จบการศึกษามัธยมปลายแล้วหรือคาดว่าจะจบภายใน 1 มีนาคม 2019 (ไม่รับผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีแล้ว)
5. มีเกรดเฉลี่ยรวม 2.64/4.00 ขึ้นไป

เอกสารการสมัครทุนทั้งสองประเภท (อยู่ในลิงก์ดาวน์โหลดเอกสารด้านบน)
1. ใบสมัคร (Form1)
2. ใบทำสัญญา NIIED (Form2)
3. เรียงความ (Form3)
4. แผนการศึกษา (Form4)
5. จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ (Form5)
ุ6. Self Medical Assessment (Form6)
7. ใบประเมินตรวจสุขภาพ (Form7)
8. เอกสารแสดงการจบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือคาดว่าจะจบ
9. เอกสารแสดงผลการศึกษา(ทรานสคริปต์)
10. เอกสารแสดงสัญชาติของผู้สมัครและบิดามารดา เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง สูติบัตร
11. เอกสารแสดงความสามารถทางภาษาเกาหลี (TOPIK)และภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL (ไม่รับแบบ ITPs), IELTS, TOEIC (หากมี)
12. เกียรติบัตรรางวัล (หากมี)

เอกสารทั้งหมดต้องอยู่ในรูปภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีเท่านั้น (หากไม่มี ให้นำไปแปล และแนบเอกสารต้นฉบับไปด้วย)
สำหรับสมัครผ่านสถานทูต -- ใช้เอกสารตัวจริง 1 ชุด และสำเนาที่ถ่ายจากชุดจริง 3 ชุด ทั้ง 4 ชุดแยกใส่ซองชุดละซอง
สำหรับสมัครผ่านมหาวิทยาลัย -- ใช้เอกสารเพียง 1 ชุดเท่านั้น


ติดต่อสอบถาม (ศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย)
• Tel  02-116-6852, E-mail kec2226@gmail.com
( จ.~ ศ. 08:30 ~ 17:00 , พักกลางวัน 12:00 ~ 13:00 )
Share

Like 0 Comments